Wat gebeurt er in de Bio-Digester ?

Wat heeft de Bio-Digester nodig?

Water en zuurstof

Bio-organisme

Enzyme

Recycling werkt het efficiëntst als het op locatie gebeurt. 

Onze technologie werkt ter plaatse en verteert voedselafval binnen 24 uur.  

De totale tonnage dat het afvalverwerkingsbedrijf moet ophalen vermindert drastisch hierdoor.

Wat gebeurt er met het grijs water ?


Eenmaal bij de waterzuiveringsinstallatie is de reis nog niet voorbij.

Hoogwaardige hernieuwbare brandstoffen en natuurlijke meststoffen kunnen eenvoudig en economisch worden teruggewonnen uit de vloeistof zodra deze aankomt bij de afvalwaterzuiveringsinstallatie.

De machines